De Harrie Arendsen Foundation is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI),  wat betekent dat de stichting voldoet aan de officiële eisen waar een goed doel aan moet voldoen. Zo zet de Harrie Arendsen Foundation zich voor minimaal 90% in voor een algemeen nuttig doel en heeft de Foundation geen winstoogmerk. In de statuten van de stichting is vastgelegd welke doelstelling wordt nagestreefd.

Fiscale voordelen

De ANBI-status van de Harrie Arendsen Foundation brengt verschillende voordelen met zich mee. Zo zijn donaties, zowel zakelijk als particulier, aftrekbaar:

Doelstelling

Een ANBI dient een doelstelling te hebben die bijdraagt aan het algemeen nut. In de doelstelling wordt duidelijk waar de stichting zich voor inzet en welke doelen er worden nagestreefd. 

Inspireren en motiveren om de wereld een stukje mooier te maken dan dat hij nu is; dát zien wij vanuit de Harrie Arendsen Foundation als ons doel en onze verantwoordelijkheid. We streven naar een mooiere wereld. Niet alleen in duurzaamheid, maar ook voor de mensen om ons heen. Juist diegenen die niet meer durven te dromen, willen wij een lichtpuntje brengen. Daarbij vinden wij het belangrijk om dichtbij te beginnen, want iedereen kan het verschil maken. Met Harrie Arendsen Foundation willen wíj het verschil maken door verschillende regionale partners en goede doelen te ondersteunen.