vrijheidsbos geesteren

Ter ere van 75 jaar vrijheid in Nederland wordt er in Geesteren een herdenkingsbos gecreëerd. Deze krijgt de naam Vrijheidsbos Geesteren en verbindt een viertal maatschappelijk en duurzame functies aan elkaar: een herdenkings-, een educatie-, een recreatie- en een natuurfunctie.

Herdenking

Als start worden 12 bijzondere bomen gepoot ter herinnering aan de 12 Tweede Wereldoorlogsslachtoffers van Geesteren, waaronder 6 Joodse mede burgers van Geesteren. Hierna krijgt het Vrijheidsbos ook een individuele herdenkingsfunctie, doordat men er een eigen herdenkingsboom kan planten. Ook is er de mogelijkheid tot uitstrooien van menselijk as bij of onder de eigen boom.

Educatie

Er komt een educatieproject over de 12 oorlogsslachtoffers van Geesteren, waarmee we lokale geschiedenislessen over de Tweede Wereldoorlog creëren. De basis hiervoor is het boek dat gemaakt wordt met de verhalen en herinneringen over deze slachtoffers. Daarnaast volgt er educatie over het thema Vrijheid & Democratie. De educatielessen worden op school als ook in het Vrijheidsbos verzorgd.

Recreatie

Het Vrijheidsbos ligt dicht bij het dorp en creëert een aansluiting op het bestaande bos De Sprakelberg. Op deze manier verhoogt het de recreatie- en natuurwaarde.

Natuur

Door het Vrijheidsbos wordt er meer natuur gecreëerd. Er komen meer bomen in de gemeente Berkelland, en dit bevordert het leefklimaat.

Dit natuurlijke initiatief omarmen wij als Foundation van harte. Mede gelet op de vier maatschappelijke en duurzame verbindende functies, vormt het voor ons voldoende reden om hier een bijdrage in te leveren door middel van het schenken van een bijzondere boom.