NIEUWE XC40 VOOR KANJERS VOOR KANJERS!

Na een prettige 4-jarige samenwerking als sponsor en ambassadeur van Kanjers voor Kanjers, werd het tijd om de balans samen op te maken en nieuwe plannen te bespreken voor de komende 3 jaar. 

Voor zichtbaarheid onderweg en mobiliteit tijdens evenementen, krijgt Kanjers voor Kanjers o.a. een nieuwe Volvo XC40 in bruikleen namens de foundation. Donderdag 30 januari werd deze officieel afgeleverd aan vrijwilliger en bestuurslid John Theissen. Kanjers voor Kanjers maakt dromen waar van kinderen die thuis niet veel extra’s krijgen, bijvoorbeeld omdat er weinig geld is, een kind langdurig ziek is, met een beperking leeft of geen kans heeft gehad om kind te kunnen zijn. Het doel organiseert met name sportieve evenementen om deze kinderen weer te laten spelen en sporten. Hier dragen wij als foundation maar al te graag ons steentje aan bij. Op een mooie verlenging van onze samenwerking!